Termoizolacje i hydroizolacje

Termoizolacje i hydroizolacje

Spieniony poliuretan otrzymywany jest najczęściej z tzw. systemu poliuretanowego, będącego zestawem dwóch lub więcej komponentów, które w wyniku ich mieszania reagują chemicznie, dając w rezultacie żądane tworzywo. Najczęściej stosowany jest układ dwuskładnikowy A+B, przy czym składnik A to mieszanina tzw. polioli (oligoeteroli i oligoestroli) katalizatorów, stabilizatorów, środków pomocniczych oraz substancji spieniającej (poroforu). Natomiast składnik B to tzw. składnik izocyjaninowy, zawierający najczęściej homologi MDI (diizocyjanianu toluenodiylu). Najważniejsze jest to, że otrzymanie pianki z takiego systemu jest bardzo proste i nie wiąże się z dużą energochłonnością.

Jak działają agregaty natryskowe do pianki poliuretanowej? Dwie pompy zasilające, przeznaczone do beczek dwustulitrowych, dla poliolu i izocyjanianu, pobierają osobno składniki pianki poliuretanowej i transportują je do reaktora. W reaktorze składniki pianki poliuretanowej są przepływowo podgrzane do temperatury 40-75 stopni C, a potem tłoczone pod wysokim ciśnieniem do węży i pistoletu. Aż do komory natryskowej, gdzie każdy ze składników piany tłoczony jest oddzielnie. Dopiero w ostatniej chwili, gdy zwalniamy spust w komorze pistoletu następuje zderzenie dwóch składników pod ciśnieniem do 140 bar, wprawiając cząsteczki pianki poliuretanowej w silne turbulencje, co powoduje wymieszanie składników w ułamku sekundy. Aby uzyskać wysoką wydajnośc przepływu pianki poliuretanowej, stabilność jej parametrów i niezawodność procesu mieszania, niezbędne jest zastosowanie najwyższej jakości materiałów. Istotne są węże - ponieważ pianka a właściwie każdy z jej składników musi posiadać stałą temperaturę. Dlatego też producenci przewidzieli podgrzewane węże i czujniki temperatury.